20 Niedziela Zwykła -19.08.2012 r.

1. Wszystkim pielgrzymom, którzy uczestniczyli w Lubelskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę dziękujemy za ich modlitwę w naszych intencjach oraz parafii i klasztoru. Dziękujemy wszystkim, którzy trudzili się nad przygotowaniem pielgrzymki, zorganizowaniem transportu, miejsc noclegowych, opieki medycznej, wyżywienia i porządku. W szczególny sposób dziękujemy przewodnikowi naszej grupy 3 ?brązowej?, O. Mirosławowi Ferencowi i O. Szymonowi Janowskiemu, kapłanom a także Braciom Klerykom uczestniczącym w tej pielgrzymce i innych pielgrzymkach.

2. Msza św. za wstawiennictwem św. O. Pio w czwartek o godzinie 18.00. Intencje nowennowe można składać w zakrystii.

3. Ostatni dzień zapisów na furcie klasztornej na Golgotę Młodych w Serpelicach – w dniach 22 -26 sierpnia. Informacje na naszej stronie internetowej.

4. Zapraszamy do udziału w XVI Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pracowników Urzędów Skarbowych, Izby Skarbowej i Służb Celnych, która odbędzie się w sobotę 8 września br. na Jasnej Górze. Więcej informacji na stronach internetowych Archidiecezji Lubelskiej.

4. Niech nadchodzący tydzień obfituje w obecność Boga w naszym życiu i dawanie świadectwa wierności przykazaniom.