17 Niedziela Zwykła – 29.07.2012 r.

I. W tym tygodniu:

1. Jutro rozpoczyna się pierwszy turnus Wakacji na Poczekajce dla dzieci ze szkół podstawowych. Zajęcia rozpoczynają się od godz.; 10.00 do 15.00. Są jeszcze wolne miejsca na drugi turnus. Zapisy w kancelarii.

2. Spotkanie pieszych pielgrzymów na Jasną Górę grupy brązowej nr 3, odbędzie się we wtorek – o godz. 19.00 w starym kościele, a po spotkaniu będzie możliwość dokonania zapisu. Zapisów można dokonać także 2 sierpnia – w dniu składania bagaży. W dalszym ciągu możemy wspomóc pielgrzymów w ramach funduszu solidarnościowego ?Idę z Tobą? podając intencję do modlitwy i pokrywając, choćby w części, koszty pielgrzymki, które wynoszą 130 zł od osoby.

3. W środę  rozpoczyna się miesiąc sierpień. Jako Polacy i katolicy przeżyjmy ten czas w abstynencji od alkoholu zgodnie z apelem naszych biskupów.

3. W czwartek – 2 sierpnia, w naszej parafii przypada Odpust Matki Bożej Anielskiej, zwany Odpustem Porcjunkuli. Jest to szczególny odpust darowania kar doczesnych wyproszony przez św. Franciszka. Porządek służby Bożej będzie następujący: o godz. 6.05 – Godzinki. Msze święte będą w porządku świątecznym: 6.30, 7.30, 8.30, 10.00, 16.30 i uroczysta Suma Odpustowa o godz. 18.00. Po Sumie odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów oraz wszystkich zaangażowanych do niesienia sztandarów, chorągwi i baldachimu. Odpust zupełny, czyli darowanie kar doczesnych, można uzyskać na zwykłych warunkach tj. wyzbycie się przywiązania do grzechów (także powszednich), stan łaski uświęcającej, Komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolnej modlitwy w intencjach Ojca świętego.

4. XXXIV Pielgrzymka Lubelska rozpocznie się w piątek – 3 sierpnia Mszą św. o godzinie 8.30 w katedrze Lubelskiej. Grupa 3 z naszej parafii prowadzoną przez O. Mirosława Ferenca i O. Szymona Janowskiego wyruszy na pielgrzymi szlak. Pielgrzymka będzie przechodzić przez Al. Kraśnicką ok. godziny 11. Zachęcamy parafian do licznego pożegnania pielgrzymów przechodzących przez naszą parafię Zachęcamy tych, którzy pozostają w domu przy swoich codziennych obowiązkach, do duchowego pielgrzymowania z pątnikami na Jasną Górę. Można to czynić przez modlitwę, uczestniczenie we Mszy św., ofiarowanie swojej pracy, cierpienia oraz innych drobnych aktów pokutnych. Dziękujemy tym, którzy wsparli materialnie uczestników pielgrzymki.

5. W tym tygodniu przypadają dni odnowy wewnętrznej:

  • I czwartek miesiąca – zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy okrągłej od godziny 15.00 – w intencji nowych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii.
  • I piątek ? nie będzie dodatkowej Mszy św. dla dzieci o 16.30. Zapraszamy dzieci na Msze św. z dorosłymi szczególnie o godzinie 8.00 i 18.00. Spowiedź pół godziny przed Mszami św. Nabożeństwo wynagradzające o godzinie 17.30 z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.
  • I sobota – zapraszamy o 17.30 na Różaniec a następnie Mszę św. z   Nieszporami i czuwanie modlitewne zakończone procesją z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

II. Ogłoszenia inne:

6. Witamy w naszej parafii: O. Tomasza Mączewskiego, który obejmuje obowiązki wikarego parafii; O. Rafała Sońtę pochodzącego z naszej parafii, który obejmuje funkcje wicerektora w naszym seminarium i brata Zbigniewa Furmana podejmującego posługę furtiana w klasztorze. Przybyłym współbraciom życzymy darów Ducha Świętego i dobrego samopoczucia w naszej wspólnocie zakonnej i parafialnej.

7. Kancelaria parafialna w sierpniu czynna będzie tylko po południu w godzinach 17.00-19.00. w czwartek z racji odpustu kancelaria nie będzie czynna.

8. Za wszelkie dobro z Waszej strony, drodzy parafianie i sympatycy naszego kościoła, składamy serdeczne Bóg zapłać. Życzymy, aby bliskość Jezusa płynąca z codziennej modlitwy i kontaktu ze słowem Bożym umacniała Wasze serca w całym ropoczynajcym się tygodniu.