Zmiany personalne w klasztorze i parafii

 

Z naszej wspólnoty na Poczekajce odchodzą:

 

 

O. Krzysztof Dudziak – dotychczasowy gwardian i wiecerektor. Podejmuje obowiązki gwardiana w Zakroczymiu.

 

  

 

O. Łukasz Wożniak – dotychczasowy rektor seminarium. Przeniesiony do wspólnoty Honoratianum w Zakroczymiu.

 

 

 

O. Michal Deja – dotychczasowy ojciec duchowny naszego seminarium. Podejmuje posługę magistra nowicjatu w Nowym Mieście n. Pilicą.

 

  

O.Mirosław Ferenc – dotychczasowy wikary parafii. Podejmuje posługę gwardiana klasztoru i proboszcza parafii w Łomży.

 

 

  

O. Michal Gawroński – dotychczasowy wikary parafii. Podejmuje pracę wsród bezdomnych w Czerwonym Borze k. Łomży.

 

 

  

 

Br. Jerzy Obłoza – dotychczasowy furtian, zostaje przeniesiony do klsztoru przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie.

 

  Obowiązki w naszym klasztorze i parafii obejmą:

 

 

O. Adam Dobordziej – dotychczasowy ekonom i kapelan szpitala obejmuje posługę gwardiana klasztoru i ekonoma.

 

 

 

O. Piotr Stasiński – wikariusz prowincjalny, pracujący dotychczas w Centrum Duchowości w Zakroczymiu. Zostaje mianowany rektorem naszego seminarium.

 

  

 

O. Rafał Sońta – dotychczasowy ekonom w klasztorze przy Krakowskim Przedmieściu w Lublnie, obejmuje funkcję wicerektora seminarium.

 

   

O. Jarosław Banasiuk – dotychczasowy magister nowicjatu w Nowym Mieście n. Pilicą, obejmie posługę ojca duchownego w seminarium.

 

 

 

 

O. Tomasz Mączewski – pracujący w Warszawie. Mianowany zostaje wikarym parafii.

 

 

O. Andrzej Cebula – zostaje mianowany wikarym parafii.

 

 

 

O. Grzegorz Brzeziński – zostaje mianowany drugim kapelanem szpitala.

 

   

O.Szymon Janowski – neoprezbiter, przeznaczony do pracy w parafii.

 

 

 

 Br. Zbigniew Furman – pracujacy w Lublinie I. Obejmie funkcję furtiana w klasztorze.

 

 

 Br. Robert Kotara – pracujący w Nowym Mieście n. Pilicą, obejmie funkcję furtiana w klasztorze.