5 Niedziela Zwykla – 05.02.2012 r.

I.W tym tygodniu:

1.Jutro zaczyna się drugi turnus Ferii na Poczekajce dla dzieci ze Szkól Podstawowych. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy tylko w kancelarii. Początek o godzinie 10.00.

2.W sobotę we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, przypada XIX Światowy Dzień Chorego. Tego dnia w naszym kościele o godz. 10.00 i 16.00 będzie odprawione Msze św. dla chorych z możliwością przyjęcia Sakramentu Chorych. Przed Mszą św. będzie możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty. Najbliższą rodzinę lub sąsiadów prosimy o stosowną pomoc dla chorych, aby mogli w tej Mszy św. uczestniczyć.

II.Ogłoszenia inne:

3.Bracia ze III Wspólnoty neokatechumenalnej nawiedzają domy naszych parafian i głoszą Dobrą Nowinę -Ewangelię, Słowo Boże, które realizuje się w ich życiu, pomaga im i chcą tym doświadczeniem nowego życia dzielić się z innymi, aby też inni parafianie mogli usłyszeć ,że Bóg ich kocha i mogli znaleźć drogę do Prawdy, która jest Chrystus Zmartwychwstały.

4. Społeczne Gimnazjum i Liceum i Im. Jana II Sobieskiego przy ul. Paśnikowskiego rozpoczyna nabór uczniów. Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do Gimnazjum – 14 lutego o godzinie 18.00 i Dzień otwartych dni 24 lutego w godzinach 10.00 ? 14.00 . Natomiast spotkanie dla kandydatów do Liceum i ich rodziców – 27 marca o godzinie 18.00.

5. .Przypominamy ze Msze św. zbiorowe za żywych i zmarłych sa odprawiane w każdy wtorek godzinie 18.00 za przyczyną św. Franciszka. Natomiast 23-go każdego miesiąca Msze św. za żywych za przyczyną św. O. Pio. Intencje składamy w zakrystii.

6.Dziękujemy za modlitwę, ofiary materialne i wszelkie działania podejmowane na rzecz parafii wszystkim zaangażowanym w to dzieło. Dziękujemy tym, którzy ofiarowali ciasto na Kiermasz ciast. Ze sprzedaży udało się zebrać kwotę 4300 zł na pomoc trędowatym. Niech wstawiennictwo św. Patronów naszej parafii i kościoła wyprasza Waszym Rodzinom pokój i wzajemną miłość.

       

 

Komunikat Metropolity Lubelskiego w związku z pierwszą rocznicą śmierci Arcybiskupa Józefa Życińskiego

 

 

Dnia 10 lutego mija rok od odejścia do Domu Ojca Księdza Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Jego nagła śmierć w Rzymie, podczas obrad Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, wywołała wielkie poruszenie w Polsce i na Świecie. Kolejne stacje pogrzebu gromadziły na modlitwie tysiące ludzi. Pierwsza rocznica tych wydarzeń stwarza okazję do wspomnień o wybitnym Pasterzu Kościoła i refleksji nad Jego duchową spuścizną.

 

Pragnę podziękować środowiskom kościelnym, naukowym i społecznym za podjęcie inicjatyw mających na celu nie tylko upamiętnienie osoby Arcybiskupa Józefa, ale także kontynuację idei i dzieł, które bliskie były Jego sercu. Niech wyrazem naszej wdzięczności za dobro, które zasiał wśród nas, będzie Fundusz Stypendialny im. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Świadkowie Bożego piękna. Zadaniem Funduszu będzie wspieranie uzdolnionej młodzieży pochodzącej z rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych. Rozpocznie on swą… działalność 10 lutego br. w ramach Centrum Jana Pawła II, dzieła powstałego z inspiracji Śp. Arcybiskupa. Zwracam się z prośbą do duszpasterzy i wiernych, aby rocznica odejścia Arcybiskupa Józefa była okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o Nim podczas sprawowanych Eucharystii. Wszystkich zaś serdecznie zapraszam do naszej Archikatedry w piątek, 10 lutego, na godz. 19.00. Podczas uroczystej Eucharystii podziękujemy Bogu za dar osoby Arcybiskupa Józefa i odsłonimy tablicę upamiętniającą niestrudzonego Pasterza, oddanego Bogu i ludziom w duchu i prawdzie, Człowieka wielkiego umysłu i gorącego serca. Niech wdzięczna pamięć o Nim gromadzi nas w Kościele, który jest naszym domem, i uczy podejmowania współczesnych wyzwań w duchu wiary i w świetle Ewangelii.

 

Wasz Biskup Stanisław