Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 12.06.2011

  7.00 – O. Andrzej Kiejza

  8.30
– O. Wiesław Wyszyński

09.45
– O. Biskup Antoni Dydycz – święcenia kapłańskie

11.30
– O. Andrzej Derdziuk

11.30 (St. kościół)
– O. Michał Gawroński

13.00
– O. Waldemar Grubka

16.00
– O. Michał Gawroński

18.00
– O. Mirosław Ferenc

Homilia – Celebrans