Sympozjum na KUL-u – Nauczyciele Modlitwy.

Jest to kolejne sympozjum z serii spotkań Instytutu Teologii Moralnej KUL. Poprzednie miały za temat: “Kapłan wierny Bogu i człowiekowi” oraz “Spowiedź kobiet”. Wcześniejsze sympozja ze względu na ciekawą problematykę i rodzinną atmosferę gromadziły ponad 600 uczestników na jednym spotkaniu.