Wspomnienia o Janie Pawle II

 

  Prace należy przesłać drogą e-mailową na adres redakcji: pismozwiastun@wp.pl

lub złożyć w Kancelarii Parafialnej.

Termin: do 26 kwietnia br.