Turniej w tenisie stołowym

Regulamin Turnieju w Tenisie Stołowym

 

Dla Dzieci i Młodzieży z klas IV – VI

1. Postanowienia ogólne

1.1. Data turnieju: 29 stycznia 2011 r.

1.2. Miejsce: Lublin, Poczekajka

1.3. Organizatorem turnieju jest: Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii ?Poczekajka?


2. Warunki udziału

2.1. Do udziału w Mistrzostwach zgłaszają się dzieci i młodzież z klas IV – VI

2.2. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnej legitymacji szkolnej. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy są zrzeszeni lub w ostatnich dwóch latach grali w klubach Tenisa Stołowego.


3. Organizacja rozgrywek

3.1. Turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym (przegrany odpada)

3.2. Zgłoszeni zawodnicy zostaną podzieleni na 2 kategorie:

       ??Dziewczęta

       ??Chłopcy

3.3. Terminy i miejsce spotkań wyznacza organizator.

3.4. W przypadku mniejszej ilości zawodników organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek.


4. Harmonogram rozgrywek

4.1. Terminarz rozgrywek zostanie ustalony przez organizatora.


5. Przepisy gry

5.1. Obowiązują najnowsze przepisy określone w ?Międzynarodowych Przepisach Tenisa Stołowego? .

5.2. Mecze zawodnicy rozgrywają do 2 wygranych setów. Set trwa do 11 punktów.

5.3. W przypadku kontuzji zawodnika, bądź dyskwalifikacji i wykluczenia zawodnika przegrywa spotkanie walkowerem.

5.4. Mecze prowadzą sędziowie do tego uprawnieni.

5.5. Ubiór zawodnika to strój sportowy.

5.6. Zawodnicy noszą okulary lub szkła kontaktowe na własne ryzyko.


6. Postanowienia organizacyjne

6.1. Na terenie rozgrywania zawodów obowiązuje obuwie sportowe z jasną (białą) podeszwą.

6.2. Wejście na teren rozgrywania zawodów dopuszczalne jest tylko za zgodą organizatora lub sędziego.

6.3. Mecze rozgrywane są według zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.

6.4. Kibice oraz zawodnicy mają zakaz używania niecenzuralnych i obraźliwych słów podczas Turnieju.

6.5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.


7. Postanowienia końcowe

7.1. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu 29 stycznia w godzinach od 9 do 9.45 w siłowni na ?Poczekajce?

7.2. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub na prośbę organizatora ma prawo:

– weryfikacji wyniku meczu,

– dyskwalifikacji zawodnika, bądź rozgrywek.

7.3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za wypadki wynikające z udziału w turnieju osób chorych oraz za skutki owych wypadków przed, po i w czasie rozgrywania konkurencji.

7.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie trwania zawodów.

7.5. Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.

7.6. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania regulaminu Turnieju.

7.9. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości zmian w programie turnieju.

7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

7.11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie po jego ogłoszeniu.


Regulamin rozgrywek jest dla mnie czytelny i zrozumiały. Zobowiązuję się do przestrzegania
powyższego regulaminu.