Sympozjum – Spowiedź kobiet

 Dlatego potrzebna jest formacja spowiedników, którzy będą rozumieli osobowość kobiet i umieli odpowiedzieć na ich oczekiwania w zakresie spowiedzi. Ważne jest też zapewnienie pomocy kobietom w głębszym rozumieniu istoty sakramentu pokuty i pojednania.

 

W programie sympozjum mieszczą sie wystąpienia Wandy Półtawskiej, ks. Piotra Pawlukiewicza oraz Marii Jankowskiej i ks. Eugeniusza Derdziuka. Zostaną podjęte tematy: oczekiwań kobiet w zakresie spowiedzi, formacji do świętości w sakramencie pokuty i uzdrawiającej posługi ducha w konfesjonale. Będzie też zaprezentowane wystąpienie dotyczące sposobu głoszenia kazań o spowiedzi.

W trakcie sympozjum przewidziana jest promocja książki Andrzeja Derdziuka OFMCap i Adama Zwierza OFMCap zatytułowanej Spowiedź kobiet. Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja obejmuje cztery rozdziały omawiające spowiedź dziewcząt, mężatek, sióstr zakonnych oraz kobiet stanu wolnego i samotnych.

Zwieńczeniem spotkania będzie koncert muzyki organowej w wykonaniu pani Gabrieli Klauzy, która zaprezentuje utwory ilustrujące muzycznie temat podjęty w czasie sympozjum.