Zapraszamy do lektury !!!

 

 

 

Dar młodości

W odpowiedzi na dar młodości to – jak sam tytuł mówi – książka dla ludzi młodych (naprawdę godna polecenia!). Ale nie tylko dla młodych. Andrzej Derdziuk OFMCap, znany teolog moralista, profesor KUL, w bardzo prosty, a jednocześnie głęboki sposób odpowiada na podstawowe pytania dotyczące życia duchowego.

Postępować według swoich planów, choćby najlepszych, czy skłonić głowę przed Bogiem i przyjąć często niezrozumiały dla nas Jego projekt? Co znaczy wierzyć i jak się modlić? Czy Bóg oczekuje od nas bierności i chciałby nas widzieć w ciepłych bamboszach przy filiżance mleka, czy też pragnie, byśmy byli mocarzami rzucającymi się na głębokie wody, zwyciężającymi samych siebie, budującymi lepszy świat? ?Niejeden z nas marzy o wielkich rzeczach – pisze o. Derdziuk – a jednocześnie boi się, że zostanie wpisany w jakąś jeszcze większą historię. Boi się, gdy mu ktoś stawia wymagania. Myśli, że jego projekt jest najlepszy. Owszem, może być dobry, ale jeśli nie wpiszemy siebie w historię większą od naszych planów, to choć będziemy jakoś egzystować, nie wypełnimy swojego ludzkiego posłannictwa. […] Młodzi ludzie są nadzieją świata, jak mówił Jan Paweł II. Dlaczego? Bo właśnie oni widzą, że trzeba zmienić coś na lepsze, i wierzą, że można to zrobić. […] Młodzi, którzy wpisują się w większą historię, którzy posługują się zdrowym krytycyzmem, sprawiają, że świat idzie do przodu?. I właśnie dlatego, by bardziej uwierzyć w możliwość zmiany (siebie, a przez to świata), warto przeczytać książkę o. Derdziuka i warto ją polecić przyjaciołom.

 

Dar miłości

Trzeci tomik Andrzeja Derdziuka OFMCap z serii Biblioteka kapucyńska nosi tytuł “W odpowiedzi na dar miłości” i dotyczy refleksji nad tajemnicą Trójcy Świętej. Zamieszczone w książce teksty są zapisem rekolekcji wygłoszonych przez o. Andrzeja dla krajowych przedstawicieli Akcji Katolickiej w październiku 2009 roku w Warszawie na zaproszenie bpa Mariusza Leszczyńskiego. W sześciu konferencjach w prostej i zrozumiałej formie języka mówionego zostały podjęte tematy wiary, odniesienia chrześcijanina do Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz kwestii grzechu i powołania do wielkości. W przystępnym języku, zobrazowane przykładami zostały przedstawione kwestie ważne dla wiary człowieka żyjącego w zsekularyzowanym świecie. Dziś niezmiernie istotne jest ewangelizowanie ludzi chodzących do kościoła i modlących się w domu, ale zbyt mało rozumiejących i przeżywających prawdy wiary. Książka o. Andrzeja spełnia zapotrzebowanie na praktyczny wykład ważnych treści ewangelicznych. W tekstach konferencji wybrzmiewa umiłowanie Pisma Świętego oraz nauczania Kościoła i uwidacznia się zdolność ich odnoszenia do konkretnych sytuacji napotykanych przez ludzi naszego wieku. Ich adresaci należący do zwykłych chrześcijan znajdą wiele praktycznych uwag odnoszących się do jakości życia wiarą. Poprzednie ksiązki rozchodzące się w ponad tysięcznych nakładach potwierdzają zapotrzebowanie na tego typu literaturę.