Spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i wykładowców na spotkanie Duszpasterstwa Nauczycieli. Spotkanie w poniedziałek 18 października rozpocznie się Mszą św. o godzinie 18.00 w intencji nauczycieli i pracowników szkół. Po Mszy św. spotkanie w sali duszpasterskiej.