Nowy wystrój prezbiterium

Polecamy te oczekiwane od lat prace modlitwie i w miarę mozliwości wsparciu materialnemu. Ofiary można składać w zakrystii, a także przekazywać na konto bankowe parafii. Dziekujemy za każdy dar, który jest wyrazem troski o piękno naszego kościoła.