Pomóżmy Powodzianom z Wilkowa

Zebrane dary przekażemy konkretnie potrzebującym. Zmobilizujmy siły, aby przynajmniej w taki sposób pomóc ludziom, którzy utracili dobytek całego życia. Dary te można też składać w tym tygodniu w kancelarii w godzinach otwarcia.