Tezy do II egzaminu po feriach 2010

 

 

 

B ? Dzieje Apostolskie:

?       Dzieje Kościoła w Jerozolimie

?       Początki działalności misyjnej Kościoła

?       Prześladowania wszyte przez Heroda Agrypę

?       Działalność Barnaby i Piotra

?       Tak zwany Sobór Jerozolimski

?       Na podstawie Dz ? życie i działalność św. Pawła (bez szczegółów podróży misyjnych)

 

C ?       Rozmowa na temat wiary ? podaję zagadnienia na podstawie Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Nie należy uczyć się na pamięć! Proszę przeczytać treści dotyczące danego zagadnienia tak, aby można było wykorzystać te wiadomości w rozmowie i odnieść je do swego życia wiary.

 

ü       Objawienie: w jaki sposób Bóg objawia się człowiekowi, proszę szczególnie zwrócić uwagę na część dotyczącą Pisma Świętego nry 6-24;

ü       Wiara: co to znaczy być człowiekiem wierzącym, jak Ty wyznajesz swoją wiarę nry 25-32;

ü       Trójca Święta: kim są poszczególne Osoby Boskie, w jaki sposób się objawiły Bóg Ojciec: nry 33-58, Syn Boży: 79-135 ;

ü       Dzieło stworzenia: stworzenie świata, człowieka, grzech pierworodny nry 59-78;

ü       Kościół: czym jest, jakie jest jego znacznie, czym jest dla Ciebie, jakie jest Twoje miejsce w Kościele, w jaki sposób możesz głębiej uczestniczyć w życiu Kościoła, zadania poszczególnych stanów w Kościele nry 147 ? 193

ü       Osoba Maryi: nry 196-199

ü       Zmartwychwstanie ciała: nry 202-206

ü       Życie wieczne: nry 207 ? 217

ü       Chrzest: nry 252 -264

ü       Eucharystia: nry271 ? 294

ü       Sakrament pokuty i pojednania: nry 296-312

ü       Godność ludzka: czym jest wolność, moralność, czyn moralnie dobry i moralnie zły, czym są uczucia, cnoty, co to jest sumienie, grzech nry 358 ? 400

ü       Łaska Boża: nry 422 ? 428

ü      Omówienie poszczególnych przykazań Dekalogu: co nakazują, czego zakazują, jakie są grzechy przeciwko poszczególnym przykazaniom nry 434-533

ü       Modlitwa: nry 535 ? 598

 

Przypominam raz jeszcze, że nie należy uczyć się na pamięć odpowiedzi! Przeczytanie tekstów Kompendium należy traktować pomocniczo ? treści, na temat których będziemy rozmawiać, są podstawowymi prawdami naszej wiary. Rozmowa ma wykazać orientacje kandydata w tematach dotyczących wiary i życia według niej.