Wybory do Rad Duszpasterskich

Kodeks Prawa Kanonicznego podkreśla, iż Rady Duszpasterskie stanowią ważną formę zaangażowania wiernych świeckich, wyrażając wspólną troskę Ludu Bożego o rozwój działań duszpasterskich (por. KPK kan. 536, par. 1). Żywiąc nadzieję, że kolejne wybory do Rad będą stanowić wyraz naszej wspólnej odpowiedzialności za Kościół, błogosławię na ich przygotowanie.

+Józef Życiński

ARCYBISKUP METROPOLITA LUBELSKI

Lublin, 10 września 2007