PROTOKÓŁ WYBORÓW DO RADY DUSZPASTERSKIEJ

Po każdej Mszy św. parafianie poprzez postawienie krzyżyka przy dwóch nazwiskach kandydata dokonywali wyboru. Listy zostały opieczętowane pieczęcią parafialną. Przygotowano trzy urny, przy których dyżur pełnili członkowie Komisji, powołani przez Proboszcza Parafii.
Dnia 21 października 2007 r. dokonano obliczenia wyników wyborów.
W głosowaniu udział wzięło 901 osób. Oddano 889 ważnych głosów. Głosów nieważnych było 12.
Na podstawie otrzymanych głosów do Rady Duszpasterskiej zostali wybrani:

1. Łupina Zygmunt 324
2. Wójtowicz Magdalena 311
3. Wójtowicz Marek 309
4. Zajączkowski Ryszard 171
5. Figarski Jacek 150
6. Dąbrowski Jan 138
7. Gardziel Jerzy 121

8. Okła Wiesława 117

Pozostali kandydaci otrzymali:

Szymczyk Stanisław 74

Komisja:

O. Waldemar Grubka – proboszcz
O. Andrzej Makowski -wikary
Jadwiga Kowalczyk
Maria Szymczyk
Paweł Nowaczyński

Lublin 21 października 2007 r.