Oficjum o męce Pańskiej

[Część I: Na święte triduum Wielkiego Tygodnia i na dni w ciągu roku]
Kompleta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [I]
1 Boże, objawiłem Tobie moje życie * łzy moje położyłeś przed Twoim obliczem (Ps 55,9).
2 Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali (Ps 40,8; – R) * i wspólnie odbyli naradę (Ps 70,l0b; – G).
3 Odpłacili mi złem za was * i nienawiścią za moją miłość (por. Ps 108,5).
4 Zamiast mnie miłować, uwłaczali mi * ja zaś modliłem się (Ps 108,4).
5 Mój Ojcze Święty (J 17,11), Królu nieba i ziemi, nie odstępuj ode mnie * bo zagraża ucisk i nie ma nikogo, kto by udzielił pomocy (Ps 21,12; – R).
6 Nieprzyjaciele moi zawrócą (R) wstecz * w jakimkolwiek dniu wezwę Ciebie: oto wiem, że jesteś moim Bogiem (Ps 55,10 – por. R).
7 Przyjaciele moi i moi bliscy przybliżyli się i stanęli naprzeciw mnie * i moi bliscy z daleka stanęli (por. Ps 37,12; – R).
8 Oddaliłeś ode mnie moich znajomych * uznali mnie za wstrętnego dla siebie, jestem jak więzień i wyjść nie mogę (Ps 87,9 – por. R).
9 Ojcze Święty (J 17,11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy (Ps 21,20) * Boże mój, pamiętaj o pomocy dla mnie (por. Ps 70,12).
10 Przyjdź mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37,23).
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku i teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Antyfona.
1 Święta Maryjo, Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie,
2 Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, Matko najświętszego Pana naszego Jezusa Chrystusa, Oblubienico Ducha Świętego: módl się za nami wraz ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi mocami nieba, i wszystkimi świętymi do Twego najświętszego, umiłowanego Syna, Pana i Mistrza.
Chwała Ojcu. Jak była…
Wiadomo, że tę antyfonę wyżej przytoczoną odmawia się we wszystkich godzinach. Zastępuje ona antyfonę, kapitulum, hymn, werset i orację zarówno w jutrzni, jak i w innych Godzinach. Każda Godzina składała się tylko z tej antyfony i z odpowiednich psalmów. Na zakończenie Oficjum św. Franciszek zawsze odmawiał:
Błogosławimy Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (1Tes 1,9); oddawajmy Mu zawsze sławę, chwałę, cześć, błogosławieństwo (por. Ap 4,9) i wszelkie dobra. Amen. Amen. Niech się stanie. Niech się stanie.
Jutrznia
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [II]
1 Panie, Boże zbawienia mego * wołałem we dnie i w nocy przed Tobą.
2 Niech dojdzie moja modlitwa przed Twoje oblicze * nakłoń ucha Twego na moją prośbę (Ps 87,2-3).
3 Spójrz na moją duszę i uwolnij ją * ze względu na mych nieprzyjaciół wybaw mnie (Ps 68,19).
4 Ponieważ Ty odłączyłeś (R) mnie od łona, nadziejo moja od piersi mej matki * Tobie jestem oddany od urodzenia.
5 Od łona matki mojej Ty jesteś moim Bogiem * nie odstępuj ode mnie (Ps 21,10-12a).
6 Ty znasz moją hańbę i moje zawstydzenie * i niesławę moją.
7 Wszyscy, którzy mnie prześladują, są przed Twoim obliczem * me serce oczekiwało hańby i nędzy.
8 I czekałem na kogoś, kto by się ze mną smucił i nie było nikogo * na kogoś, kto by pocieszył i nie znalazłem (Ps 68,20-21).
9 Boże, niegodziwcy powstali przeciw (R) mnie * i zgromadzenie możnych czyhało na me życie i nie zważali na Ciebie (Ps 85,14).
10 Zaliczono mnie między schodzących do grobu * stałem się jak człowiek bez pomocy, wolny wśród umarłych (Ps 87,5-6a).
11 Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5,3b; 43,5a).
12 Pośpiesz mi z pomocą * Panie, Boże zbawienia mego (Ps 37,23).

Pryma
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [III]
1 Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną * bo w Tobie ufa dusza moja.
2 I w cieniu Twoich skrzydeł będę miał nadzieję * dopóki nie przeminie nieprawość.
3 Będę wołał do mego najświętszego Ojca najwyższego * Pana (R), który dobrze mi czyni.
4 Posłał z nieba i uwolnił mnie * tych, którzy mnie depczą, wydał na pohańbienie.
5 Zesłał Bóg miłosierdzie swoje i prawdę swoją * duszę moją wyrwał (Ps 56,1-5a) od bardzo mocnych nieprzyjaciół moich i od tych, którzy mnie nienawidzą, ponieważ umocnili się nade mną (por. Ps 17,18).
6 Sidła zastawili na moje nogi * i ugięli moją duszę.
7 Wykopali dół przede mną * i wpadli w niego.
8 Gotowe serce moje, Boże, gotowe serce moje * zaśpiewam i psalm odmówię.
9 Zbudź się, chwało moja, zbudź harfo i cytro * ja obudzę się o świcie.
10 Będę Cię chwalił wśród ludów, Panie * i będę Ci mówił psalm wobec narodów.
11 Bo miłosierdzie Twoje aż do niebios zostało wywyższone * i aż pod chmury prawda Twoja.
12 Wznieś się ponad niebiosa, Boże, *a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56,7-12).
Wiadomo, że wyżej przytoczony psalm zawsze odmawia się w prymie.
Tercja
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [IV]
1 Zmiłuj się nade mną, Boże, bo podeptał mnie człowiek * cały dzień zwalczał mnie i uciskał.
2 Moi nieprzyjaciele przez cały dzień mnie deptali * ponieważ wielu przeciwko mnie walczyło (Ps 55,2-3).
3 Wszyscy nieprzyjaciele moi zło przeciw mnie obmyślali * niegodziwe zamiary przeciwko mnie powzięli (Ps 40,8b-9a – por. R).
4 Ci, którzy strzegli mojej duszy * wspólnie odbyli naradę (Ps 70,10).
5 Wyszli na zewnątrz * i rozmawiali (R) razem (G) (por. Ps 40,7-8).
6 Wszyscy, którzy mnie widzieli, wyśmiewali się ze mnie * mówili ustami i kiwali głową (Ps 21,8).
7 Ja zaś jestem robak, a nie człowiek * pośmiewisko ludzkie i wzgarda pospólstwa (Ps 21,7).
8 Ze względu na nieprzyjaciół stałem się wielkim pośmiewiskiem dla moich bliskich * i postrachem dla moich znajomych (Ps 30,12).
9 Ojcze Święty (J 17,11), nie oddalaj ode mnie Twej pomocy * wejrzyj ku mojej obronie (por. Ps 21,20).
10 Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37,23).
Seksta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [V]
1 Głosem moim wołałem do Pana * głosem moim błagałem Pana.
2 Wylewam przed Jego obliczem moją modlitwę * i moje utrapienie Jemu wyznaję.
3 Gdy duch mój ze mnie uchodził * Ty znałeś ścieżki moje.
4 Na drodze, którą chodziłem * pyszni ukryli na mnie sidło (por. R).
5 Rozglądałem się w prawą stronę i widziałem * i nie było nikogo, kto by mnie poznał.
6 Straciłem możność ucieczki * i nie ma nikogo, kto ratowałby moje życie (Ps 141,2-5).
7 Bo dla Ciebie znosiłem hańbę * zawstydzenie okryło moją twarz.
8 Stałem się obcym dla moich braci * i cudzoziemcem dla synów mej matki.
9 Ojcze Święty (J 17, 1), żarliwość o dom Twój pożera mnie * i zniewagi urągających Tobie spadły na mnie (por. Ps 68,8-10).
10 Z radością przeciw mnie zbiegli się * nagromadzili na mnie kary, a ja nie wiedziałem (Ps 34,15).
11 Liczniejsi są nad włosy mej głowy ci * którzy nienawidzą mnie bez powodu.
12 Umocnili się nieprzyjaciele moi, którzy mnie niesprawiedliwie prześladowali * oddawałem to, czego nie zrabowałem (Ps 68,5).
13 Powstali niegodziwi świadkowie * pytali mnie o to, czego nie wiedzieli (Ps 34,11).
14 Oddawali mi złem za dobro (Ps 34,12) i uwłaczali mi * ponieważ postępowałem dobrze (Ps 37,21).
15 Ty jesteś najświętszym Ojcem moim * Królu mój i Boże mój (Ps 5,3b; 43,5a).
16 Pośpiesz mi z pomocą * Panie Boże zbawienia mego (Ps 37,23).
Nona
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VI]
1 O, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą * zwróćcie uwagę i zobaczcie, czy jest boleść, jak boleść moja (Lm 1,12).
2 Bo otoczyła mnie sfora psów * obległa mnie gromada złoczyńców (Ps 21,17).
3 Oni zaś zastanawiali się i przyglądali mi się * podzielili między siebie moje szaty i rzucili los o moją suknię (Ps 21,18b-19).
4 Przebili moje ręce i moje stopy * i policzyli wszystkie moje kości (Ps 21,17c-18a; – R).
5 Otworzyli na mnie swoje usta * jak lew, który porywa i ryczy (Ps 21,14).
6 Zostałem jak woda wylany * i rozsypały się wszystkie moje kości (Ps 21,15a-b).
7 I serce moje stało się podobne do wosku topniejącego * we wnętrzu moim (Ps 21,15c; – R).
8 Moc moja wyschła jak skorupa * a język mój przywarł do podniebienia mego (Ps 21,16a-b).
9 I dali mi żółć na pokarm * i w moim pragnieniu napoili mnie octem (Ps 68,22).
10 I w proch śmierci mnie strącili (por. Ps 21,l6c) * i nad miarę powiększyli ból ran moich (Ps 68,27b).
11 Zasnąłem i powstałem (Ps 3,6; – R) * i Ojciec mój najświętszy przyjął mnie z chwałą (por. Ps 72,24c).
12 Ojcze Święty (J 17,11), ująłeś moją prawą rękę i według Twej woli wyprowadziłeś mnie * przyjąłeś mnie z chwałą (Ps 72,24; – R).
13 Cóż bowiem mam w niebie * i czego chciałem od Ciebie na ziemi? (por. Ps 72,25).
14 Zobaczcie, zobaczcie; że ja jestem Bogiem, mówi Pan * wywyższę się wśród narodów i wywyższę się na ziemi (por. Ps 45,11).
15 Błogosławiony Pan Bóg Izraela (Ps 71,18a; Łk. 1,68a), który odkupił dusze swoich sług swoją własną krwią najświętszą * i nie opuści nikogo, kto w Nim ufność pokłada (por. Ps 33,23; – R).
16 I wiemy, że przyszedł * że przyjdzie sądzić spra?wiedliwość (por. Ps 95,13a-b; – R).
Nieszpory
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VII]
1 Wszystkie narody klaszczcie w dłonie * chwalcie Boga radosnym głosem.
2 Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46,2-3).
3 Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami * posłał z wysoka swego umiłowanego Syna i dokonał zbawienia na ziemi (por. Ps 73, 12).
4 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95,11-12a).
5 Śpiewajcie Mu pieść nową * śpiewaj Panu, cała ziemio (Ps 95,1).
6 Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95,4).
7 Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95,7-8a).
8 Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14,27; 1P 2,21).
9 Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem * powiedzcie wśród narodów, że Pan zakrólował z drzewa (por. Ps 95,9b-l0a – G/R.).
Dotąd odmawia się codziennie od Wielkiego Piątku do święta Wniebowstąpienia. W święto zaś Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:
10 I wstąpił do nieba, i siedzi po prawicy najświętszego Ojca w niebie (por. Skład Apostolski); Bądź wywyższony, Boże, ponad niebiosa * a chwała Twoja ponad całą ziemię (Ps 56,6).
11 I wiemy, że przyszedł, że przyjdzie sądzić sprawiedliwość (por. Ps 95,13a-b; – R).
Wiadomo, że od Wniebowstąpienia do Adwentu w taki sam sposób odmawia się codziennie ten psalm, mianowicie: Wszystkie narody ze wspomnianymi wyżej wersetami, mówiąc Chwała Ojcu, tam gdzie kończy się psalm, mianowicie: że przyjdzie sądzić sprawiedliwość.
Wiadomo, że wymienione wyżej psalmy odmawia się od Wielkiego Piątku do Niedzieli Zmartwychwstania. Odmawia się je również w ten sposób od oktawy Zesłania Ducha Świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Niedzieli Zmartwychwstania z wyjątkiem niedziel i głównych świąt, w które się nie odmawia; w inne zaś dni odmawia się codziennie.

[Część II: W okresie Wielkanocnym]
W Wielką Sobotę wieczorem
Kompleta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [VIII]
1 Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu * Panie, pośpiesz mi na pomoc.
2 Niech się zawstydzą i zmieszają ci * którzy czyhają na moje życie.
3 Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.
4 Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią: “dobrze ci tak, dobrze ci tak”.
5 Niech się radują i cieszą w Tobie wszyscy, którzy Cię szukają * i ci, którzy kochają Twoje zbawienie, niech mówią zawsze: Pan niech będzie uwielbiony.
6 Ja zaś jestem biedny i ubogi * Boże wspomóż mnie.
7 Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj (Ps 69,2-6).
Jutrznia
Niedzieli Zmartwychwstania
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [IX]
1 Śpiewajcie Panu pieśń nową * bo cuda uczynił.
2 Poświęcił swego umiłowanego Syna prawicą swoją * i świętym swoim ramieniem.
3 Pan oznajmił swoje zbawienie * swoją sprawiedliwość objawił w obliczu narodów (por. Ps 97,1-2).
4 W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń jego (por. Ps 41,9a-b).
5 Oto jest dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117,24).
6 Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana * Bóg jest Panem i zajaśniał nam (Ps 117,26a-27a).
7 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95,11-12a).
8 Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95,7-8a).
Dotąd odmawia się od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia codziennie, we wszystkich Godzinach z wyjątkiem nieszporów, komplety i prymy. W nocy Wniebowstąpienia dodaje się następujące wersety:
9 Królestwa ziemskie, śpiewajcie Bogu * grajcie na cytrze Panu.
10 Grajcie na cytrze Bogu, który wstępuje na niebiosa * ku wschodowi.
11 Oto nada głosowi swemu mocne brzmienie, dajcie chwałę Bogu, który jest nad Izraelem * wspaniałość Jego i moc wśród obłoków.
12 Przedziwny Bóg w świętych swoich * Bóg Izraela sam da moc i potęgę swemu ludowi, błogosławiony Bóg (Ps 67,33-36).
Chwała Ojcu.
I wiadomo, że ten psalm z podanymi wyżej wersetami odmawia się co dzień od Wniebowstąpienia do oktawy Zesłania Ducha Świętego: na jutrznię, tercję, sekstę i nonę. Chwała Ojcu dodaje się po błogosławiony Bóg, a nie w innym miejscu.
Także wiadomo, że w ten sposób odmawia się tylko jutrznię w niedziele i główne święta od oktawy Zesłania Ducha świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej, bo tego dnia Pan spożywał Paschę ze swymi uczniami; można też na jutrznię lub na nieszpory odmawiać inny psalm, mianowicie:
Będę wysławiał Cię, Panie, itd. (Ps 29) jak jest w psałterzu; i to od niedzieli Zmartwychwstania do święta Wniebowstąpienia, a nie później.
Pryma
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, jak wyżej [Ps III].
Tercja, seksta i nona
Psalm: Śpiewajcie, jak wyżej [Ps IX].
Nieszpory
Psalm: Wszystkie narody, jak wyżej [Ps VII].

[Część III: Na niedzielę i główne święta]

Zaczynają się inne psalmy, które zebrał również św. Ojciec nasz Franciszek. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej w niedziele i główne święta od oktawy Zesłania Ducha, świętego do Adwentu i od oktawy Objawienia Pańskiego do Czwartku Wieczerzy Pańskiej; należy uważać, aby odmawiać je w tym dniu, ponieważ jest to Pascha Pańska.
Kompleta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Boże, wejrzyj, jak było w psałterzu [Ps VIII].
Jutrznia
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Śpiewajcie, jak wyżej [IX].
Pryma
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, jak wyżej [Ps III].
Tercja
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [X]
1 Radośnie wykrzykuj Bogu cała ziemio, mówcie psalm imieniu Jego * dajcie cześć Jego chwałę
2 Mówcie Bogu: jak przejmujące grozą są dzieła Twoje, Panie * nieprzyjaciele Twoi będą Ci schlebiać ze względu na wielką moc Twoją.
3 Niech wielbi Cię cała ziemia i gra Ci na cytrze * psalm niech mówi Twemu imieniu (Ps 65,1-4).
4 Wszyscy, którzy boicie się Boga, przyjdźcie, słuchajcie, a opowiem * jak wielkie rzeczy uczynił mej duszy.
5 Do Niego wołałem moimi ustami * i z radością wysławiałem moim językiem (Ps 65,16-17; – R).
6 I wysłuchał głosu mego ze swego świętego przybytku * a moje wołanie przed Jego obliczem (Ps 17,7c-d).
7 Błogosławcie narody Pana naszego * i rozgłaszajcie Jego chwałę (Ps 65,8).
8 I będą błogosławione w Nim wszystkie pokolenia ziemi * wszystkie narody będą Go wysławiać.
9 Błogosławiony Pan Bóg Izraela * który sam działa wielkie cuda (R).
10 I na wieki błogosławione imię Jego majestatu * i całą ziemię napełni Jego majestat; niech się stanie, niech się stanie (Ps 71,17c-19).
Seksta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XI]
1 Niech wysłucha cię Pan w dniu utrapienia * imię Boga Jakuba niech cię otoczy opieką.
2 Niech ześle ci pomoc ze świętego [miejsca] * i ze Syjonu niech cię strzeże.
3 Niech pamięta o wszystkich twoich ofiarach * a twoja ofiara całopalenia niech będzie tłusta.
4 Niech ci udzieli według twego serca * i każdy twój zamiar utwierdzi.
5 Będziemy się cieszyć z twego ocalenia * i doznamy wywyższenia w imieniu Pana Boga naszego (Ps 19,6; – R).
6 Niech Pan spełni wszystkie twoje prośby, * teraz poznałem, że (Ps 19,2-7) Pan posłał Jezusa Chrystusa swego Syna * i będzie sądził ludy w sprawiedliwości (Ps 9,9b).
7 I stał się Pan ucieczką dla ubogich, wspomożycielem w odpowiednim czasie, w utrapieniu * i niech mają w Tobie nadzieję ci, którzy poznali Twe imię (Ps 9,10-11a; – R).
8 Błogosławiony Pan, Bóg mój (Ps 143,1b), bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.
9 Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58,17c-18).
Nona
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XII]
1 W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki * w sprawiedliwości Twojej uwolnij mnie i wyrwij mnie.
2 Nakłoń ku mnie Twego ucha * i zbaw mnie.
3 Bądź dla mnie Bogiem obrońcą i miejscem warownym * abyś mnie zbawił (Ps 70,1b-3b).
4 Ponieważ Ty jesteś otuchą moją, Panie * Panie, nadziejo moja od młodości mojej.
5 W Tobie zostałem utwierdzony od poczęcia, od łona matki mojej Ty jesteś moim obrońcą * w Tobie zawsze śpiewam (Ps 70,5-6).
6 Niech usta moje napełnią się czcią, abym śpiewał chwałę Twoją * przez cały dzień wielkość Twoją (Ps 70,8).
7 Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawe jest Twoje miłosierdzie * spójrz na mnie poprzez wielkość zmiłowań Twoich.
8 I nie odwracaj Twego oblicza od sługi Twojego * bo jestem w utrapieniu, wysłuchaj mnie szybko (Ps 68,17-18).
9 Błogosławiony Pan, Bóg mój (Ps 143,lb), bo stał się obrońcą moim i ucieczką moją * w dniu mego utrapienia.
10 Będę Ci grał na cytrze, Wspomożycielu mój, bo Bóg moim obrońcą * Bogiem moim, miłosierdziem moim (por. Ps 58,17c-18).
Nieszpory
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Wszystkie narody, jak wyżej [Ps VII].

[Część IV: W czasie Adwentu]
Zaczynają się inne psalmy, zebrane również przez św. Ojca naszego Franciszka. Odmawia się je zamiast poprzednich psalmów o Męce Pańskiej od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia, a nie później.
Kompleta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XIII]
1 Dokądże, Panie, będziesz o mnie zapominał? * Dokądże będziesz odwracał oblicze Twoje ode mnie?
2 Jak długo będę chował zamiary w mej duszy * boleść w sercu moim przez dzień?
3 Dokądże mój nieprzyjaciel będzie wynosił się nade mnie? * Spójrz i wysłuchaj mnie, Panie, Boże mój.
4 Oświeć moje oczy, bym kiedy nie zasnął w śmierci * by nieprzyjaciel mój kiedy nie powiedział: Przemogłem go.
5 Ci, którzy mnie uciskają, będą się radować, jeśli się zachwieję * lecz ja zaufałem Twemu miłosierdziu.
6 Moje serce rozraduje się w Twoim zbawieniu; będę śpiewał Panu, który mnie dobrem obdarzył * i będę grał na cytrze imieniu Najwyższego Pana (Ps 12,1-6).
Jutrznia
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XIV]
1 Będę Cię wysławiał, Panie, Ojcze najświętszy, Królu nieba i ziemi * ponieważ mnie pocieszyłeś.
2 Ty jesteś Bogiem, Zbawicielem moim * będę działał z ufnością i nie ulęknę się (por. Iz 12,1-2b).
3 Pan moją mocą i chwałą moją * i stał się moim zbawieniem (Wj 15,2a-b; Iz 12,2c-?d).
4 Prawica Twoja, Panie, wsławiła się mocą, prawica Twoja, Panie, poraziła nieprzyjaciela * i potęgą Twojej chwały powaliłeś przeciwników moich (por. Wj 15,6-7a).
5 Niech zobaczą ubodzy i niech się radują * szukajcie Boga, a będzie żyła wasza dusza (Ps 68,33).
6 Niech Go sławią niebo i ziemia * morze i wszystko, co w nich się porusza.
7 Bo Bóg zbawi Syjon * i zostaną odbudowane miasta Judy (R).
8 I zamieszkają tam * i wezmą je w dziedzictwo.
9 I posiądzie je potomstwo sług Jego * i miłujący Jego imię w nich zamieszkają (Ps 68,35-37).
Pryma
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Antyfona. : Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, jak wyżej [Ps III].
Tercja
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Radośnie wykrzykuj Bogu, jak wyżej [Ps X].
Seksta
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico
Psalm: Niech wysłucha cię, jak wyżej [Ps XI].
Nona
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: W Tobie, Panie, położyłem nadzieję, jak wyżej [Ps XII].
Nieszpory
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.
Psalm: Wszystkie narody, jak wyżej [Ps VII].

Wiadomo także, że nie odmawia się całego psalmu, lecz tylko do wersetu: Niech cała ziemia zadrży przed Jego obliczem. Należy pamiętać, by odmówić cały werset: Składajcie ciała wasze. Po tym wersecie mówi się: Chwała Ojcu i w ten sposób odmawia się nieszpory codziennie od Adwentu do wigilii Bożego Narodzenia.

[Część V: W okresie Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego]
Nieszpory
na Boże Narodzenie
Antyfona. Święta Maryjo, Dziewico.

Psalm [XV]
1 Wysławiajcie Boga, wspomożyciela naszego (Ps 80,2a) * wykrzykujcie radosnym głosem Panu Bogu żywemu i prawdziwemu (por. Ps 46,2b).
2 Bo Pan wysoki * straszliwy, Król wielki nad całą ziemią (Ps 46,3).
3 Bo najświętszy Ojciec z nieba, Król nasz, przed wiekami (Ps 73,12a) posłał z wysoka swego umiłowanego Syna * który narodził się z błogosławionej Dziewicy, świętej Maryi.
4 On zwrócił się do mnie: ?Ty jesteś moim Ojcem? * a ja go uznam za pierworodnego, wywyższonego ponad królów ziemi (por. Ps 88,27a.28).
5 W owym dniu zesłał Pan miłosierdzie swoje * a nocą pieśń Jego (por. Ps 41,9a-b).
6 Oto dzień, który Pan uczynił * radujmy się w nim i weselmy (Ps 117,24),
7 Ponieważ najświętsze, umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas (por. Iz 9,6) w drodze i położone zostało w żłobie * bo nie miało miejsca w gospodzie (por. Łk 2,7).
8 Chwała na wysokościach Panu Bogu * a na ziemi pokój ludziom dobrej woli (por. Łk 2, 4).
9 Niech weselą się niebiosa i raduje ziemia, niech poruszy się morze i to, co je napełnia * będą cieszyć się pola i wszystko, co na nich się znajduje (Ps 95,11-12a).
10 Śpiewajcie Mu pieśń nową * śpiewaj Panu, ziemio cała (Ps 95, ).
11 Bo Pan jest wielki i godny wielkiej chwały * straszliwy ponad wszystkich bogów (Ps 95,4).
12 Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i cześć * oddajcie Panu chwałę Jego imienia (Ps 95,7-8a).
13 Składajcie ciała wasze w ofierze i dźwigajcie Jego święty krzyż * i zachowujcie aż do końca Jego najświętsze przykazania (por. Łk 14,27; 1P 2,21).

Wiadomo, że ten psalm odmawia się we wszystkich Godzinach od Bożego Narodzenia do oktawy Objawienia Pańskiego. Jeśli ktoś chciałby odmawiać to Oficjum św. Franciszka, odmawia się je w ten sposób: na początku mówi się Ojcze nasz z modlitwami pochwalnymi: Święty, Święty, Święty. Po skończeniu modlitw pochwalnych z oracją zaczyna się antyfonę, jak wyżej: Święta Maryjo z psalmem przeznaczonym d1a każdej Godziny dnia i nocy. I należy je odmawiać z wielkim uszanowaniem.