Historia parafii w "pigułce"

Historia parafii
Parafia erygowana 28.02.1950 r. dekretem bpa Piotra Kałwy. Została wydzielona z parafii św. Pawła. W 1970 r. powiększona o Węglin, który w tym czasie władze cywilne przyłączyły do Lublina ( poprzednio teren ten należał do par. Konopnica). Parafię powierzono trosce duszpasterskiej OO. Kapucynom, posiadającym przy Al. Kraśnickiej 3-hektarowy ogród. Budynek mieszkalny jest mały. W ostatnich latach teren parafii uległ uszczupleniu na skutek powstania nowych ośrodków administracji kościelnej: św. Józefa ( 1981 r. – ośrodek duszpasterski, 1982 – parafia ), bł. Urszuli Ledóchowskiej ( 1988 – ośrodek duszp., 1989-parafia), Trójcy Świętej ( 1993 ), oraz bł. Piotra Jerzego Frassatiego ( 1998 ). Parafia znajdowała się kolejno w granicach dekanatów: Lublin, Lublin-Miasto ( od 1972 r. ), Lublin-Południe ( od 1982 r.) i Lublin-Zachód (od 1992 r.)

Kościół
30.05.1948 r. bp Stefan Wyszyński poświęcił kaplicę, która spełniała rolę świątyni parafialnej. Stan taki utrzymał się do 1968 r., kiedy to kaplicę powiększono kosztem mieszkania braci ( zburzono 8 pokoi ) tworząc w ten sposób budynek kościoła. W 1979 r. rozpoczęto prace przy wznoszeniu nowoczesnej świątyni ( kamień węgielny z grobu św. Franciszka z Asyżu wmurował bp Bolesław Pylak 25.05.1980 r.), które zakończyła uroczystość pobłogosławienia kościoła w dniu 8.12.1985 r. ( arch. Marian Makarski z Lublina ). W latach 1988-91 powstały przy świątyni obszerne zabudowania klasztorne, w których od 1991 r. mieści się m. in. Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej