Dokumenty potrzebne przy zawarciu małżeństwa

Dokumenty potrzebne przy zawarciu małżeństwa

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa trzy miesiące przed wyznaczonym terminem zgłaszają się w biurze parafialnym i przedstawiają następujące dokumenty:

1. świadectwo chrztu, bierzmowania (z datą nieprzekraczającą trzech miesięcy)

2. świadectwo ukończenia katechezy stopnia średniego (szkoła średnia, zawodowa)

3. zaświadczenie z poradni rodzinnej

4. zaświadczenie ukończenia konferencji przygotowawczych do sakramentu małżeństwa

5. dane personalne świadków (wierzący i praktykujący)

Jeśli narzeczeni są z innej parafii, przynoszą pismo proboszcza parafii narzeczonej lub narzeczonego wyrażające zgodę na załatwienie formalności i błogosławienie związku małżeńskiego