Stowarzyszenie jako OPP

Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii “Poczekajka”

Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin

Bank PeKaO SA IV/o Lublin 25 1240 2500 1111 0010 2015 4654

Nr KRS 0000312130
NIP 7123136485