Działalność

 

§ Kolejna inicjatywa to ?Wigilia dla osób samotnych? ? zorganizowana 22 grudnia. Członkowie Stowarzyszenia roznieśli imienne zaproszenia do 147 osób. Potwierdziło przyjście na to spotkanie 50 osób. Po Mszy św. w kościele uczestnicy zostali zaproszeni do klasztornego refektarza na wigilię przygotowaną przez członków Stowarzyszenia i ludzi dobrej woli. Podczas spotkania młodzież śpiewała kolędy wraz z dziecięcą scholą. Uczestnicy spotkania dostali również upominki. Miła atmosfera pozostała na długo w pamięci wszystkich uczestników.

 

§ Stowarzyszenie włączyło się w organizacje Mistrzostw o Puchar Niepokalanej, wspierając finansowo.

 

§ Wraz z parafią członkowie Stowarzyszenia przygotowali Rodzinny Festyn Parafialny w ramach Dni parafii na Poczekajce ? w dniu 30 maja. Przygotowano wiele atrakcji. Dochód z tego dział jaki ze sprzedaży słodkich cegiełek w postaci czekolad został przeznaczony na wyjazd wakacyjny dzieci z parafii.

 

§ W czasie wakacji szkolonej zorganizowano trzy tury ?Wakacji na Poczekajce?, w których uczestniczyło ok. 70 dzieci.

 

§ W raz z Parafią i Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddział Rejonowy w Lublinie i Stowarzyszenie zorganizowało policealną szkołę zaoczną kształcą w zawodzie:

– opiekun medyczny
– asystent osoby niepełnosprawnej