Porządek sprawowania Mszy św.

Msze Święte w porządku świątecznym

Spowiedź: 15 minut przed Mszami św. rano i pół godziny przed Mszami św. po południu

6:30    Eucharystia wspólnotowa  braci
7:30   Eucharystia
8:30   Eucharystia
10:00 Eucharystia
16:30 Eucharystia

17.25  Różaniec 

18:00 Eucharystia

 

         Msze święte w dni powszednie

Spowiedź: 10 minut przed Mszami św. rano i pół godziny przed Mszą św. wieczorem

6:30 Eucharystia wspólnotowa braci
7:15  Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej ( kaplica okrągła) lub w kościele dużym
8:00 Eucharystia w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej (kaplica okrągla) lub w kościele dużym
8:45 Różaniec w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej
17:25  Różaniec
18:00 Eucharystia