Historia parafii

Kościół
30.05.1948 r. bp Stefan Wyszyński poświęcił kaplicę, która spełniała rolę świątyni parafialnej. Stan taki utrzymał się do 1968 r., kiedy to kaplicę powiększono kosztem mieszkania braci ( zburzono 8 pokoi ) tworząc w ten sposób budynek kościoła. W 1979 r. rozpoczęto prace przy wznoszeniu nowoczesnej świątyni ( kamień węgielny z grobu św. Franciszka z Asyżu wmurował bp Bolesław Pylak 25.05.1980 r.), które zakończyła uroczystość pobłogosławienia kościoła w dniu 8.12.1985 r. ( arch. Marian Makarski z Lublina ). W latach 1988-91 powstały przy świątyni obszerne zabudowania klasztorne, w których od 1991 r. mieści się m. in. Wyższe Seminarium Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej