Siłownia

Godziny otwarcia siłowni

Siłownia jest otwarta od  poniedziałku do piątku w godzinach 17.00- 21.00 a w soboty w godzinach 10.00 -12.00.Kobiety szczególnie zapraszamy w środy  17.00- 21.00.

W wakacje (lipiec -sierpień) silłownia jest NIECZYNNA.

Regulamin siłowni:

CZĘŚĆ OGÓLNA.

Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 17.00- 21.00, w sobotę w godzinach 10.00 -16.00.
Przed skorzystaniem z siłowni należy się zapoznać z regulaminem.

Wszystkie osoby korzystające z siłowni winny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu.

Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu mogą być usuwane z obiektu. Wszystkich korzystających z urządzeń treningowych obowiązuje strój i obuwie sportowe.

Dzieci do lat 14 mogą korzystać z urządzeń siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekunów prawnych w dni powszednie maksymalnie do godziny 19.00.

Jednocześnie z urządzeń siłowni może korzystać nie więcej niż 8 osób. W siłowni obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa zawartych w regulaminie siłowni.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z SIŁOWNI.

Ćwiczący musi posiadać w trakcie ćwiczeń ręcznik, który powinien rozkładać na oparciach urządzeń.

Ćwiczący musi posiadać strój sportowy i czyste obuwie sportowe.

Przed rozpoczęciem ćwiczeń na urządzeniach treningowych dla zachowania bezpieczeństwa, korzystający winien sprawdzić stan techniczny urządzenia, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt upoważnionej osobie.

Ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach treningowych należy wykonywać w miejscu, w którym zostały one ustawione.

Zabrania się korzystającym z siłowni przestawiania urządzeń treningowych, wprowadzania regulacji, które mogą zagrażać bezpieczeństwu.

Po zakończeniu ćwiczeń, urządzenia treningowe, z których korzystano winny być pozostawione w należytym stanie technicznym.

Osoby korzystające z urządzeń treningowych czynią to na własną odpowiedzialność.

Osoby odpowiedzialne nie zapewniają fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.

Pierwszeństwo w korzystaniu z siłowni mają osoby posiadające ważne wejściówki oraz rezerwacje.

III.ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY.

Za przedmioty pozostawione w siłowni organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa organizator nie ponosi odpowiedzialności.