IV Niedziela Zwykła - 28.01.2024 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*  

7.00      o. Jarosław                            1. o. Artur                       

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Paweł                       2 . o. Andrei                

10.00    o. Artur                                 1. o. Tomasz R.                2.  o. Stanisław                                                 

11.30    o. Andrzej C.                        1. o. Andrzej D.                2. o. Piotr                      

13.00    o. Mirosław                          1. o. Krzysztof                 2. o. Tomasz R.

16.00    o. Stanisław                          1. o. Andrzej M.D.             2. o. Andrzej C.

18.00    o. Paweł                                 1.  o. Mirosław                  2. o. Jarosław

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.