Skrutacja Pisma Świętego – tzw. “Stary kościół” godz. 16.00 - 21.01.2024 r.

Skrutacja Pisma świętego jest to forma modlitwy z Pismem świętym. Nie chodzi tu o jakieś dociekania  biblijne w sposób rozumowy, ale o modlitewny kontakt z Bogiem przy pomocy tekstów Pisma świętego. To metoda czytania Słowa Bożego, gdzie jeden tekst biblijny jest tłumaczony poprzez inny tekst biblijny.

Skrutację zaczynamy od modlitwy o światło i pomoc Ducha Świętego oraz od rozważenia tekstu podstawowego, od którego skrutacja się zaczyna. Potem można rozważać teksty w dowolnej kolejności idąc różnymi „ścieżkami”.

Skrutacja zazwyczaj trwa półtorej lub dwie godziny. Można oczywiście robić skrutację krócej, ale powinna trwać przynajmniej godzinę.

Przy każdym oznaczeniu tekstu (na przykład Mt 14,36) na lewej połowie kartki przepisujemy zaznaczony wiersz (zapisywanie tekstów w tej metodzie jest istotne). Po prawej stronie kartki piszemy to, co mnie Bóg w sercu powiedział, gdy czytałem ten zaznaczony wiersz i ewentualnie wiersze sąsiednie (kontekst).

Do skrutacji potrzebna jest tzw. Biblia Jerozolimska. ( Jeśli ktoś nie ma tzw. Jerozolimki, to w kościele są egzemplarze) Ma ona bowiem przy wielu wierszach i w dolnych komentarzach liczne odsyłacze do innych wersetów biblijnych paralelnych lub teologicznie dotyczących tej samej sprawy.

Ramowy przebieg skrutacji Pisma świętego:

  • Modlitwa na rozpoczęcie skrutacji
  • Odczytywanie poszczególnych wersetów i zapisywanie myśli
  • Dalsze odczytywanie tekstów
    i zapisywanie myśli
  • Modlitwa na zakończenie skrutacji.