XXXI Niedziela Zwykła - 05.11.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław                           1. o. Krzysztof    

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andrzej C.                   2 . o. Andrei

10.00    o. Krzysztof                           1. o. Paweł                          2.  o. Piotr                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Michał                         2. o. Andrzej D.         

13.00    o. Mirosław                           1. o. Tomasz R.                   2. o. Andrzej M.D.

16.00    o. Piotr Z.                               1. o. Artur                           2. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                1. o. Stanisław                     2. o. Jarosław            

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.