XXX Niedziela Zwykła – Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła - 29.10.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                            1. o. Andrzej C.  

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andrei                          2 . o. Piotr Z.

10.00    o. Artur                                 1. o. Jarosław                       2.  o. Paweł                                                  

11.30    o. Andrzej C.                       1. o. Andrzej D.                    2. o. Mirosław          

13.00    o. Paweł                               1. o. Artur                             2. o. Stanisław

14.15    o. Mirosław                         1. o. Piotr Z

16.00    o. Stanisław                          1. o. Andrzej M.D.              2. o. Andrzej K.

18.00    o. Piotr Z.                             1. o. Michał                           2. o. Jarosław           

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.