XXVII Niedziela Zwykła - 08.10.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00     o. Mirosław                            1. o. Krzysztof    

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Andrei                          2 . o. Andrzej C.

10.00    o. Jarosław                            1. o. Artur                            2.  o. Mirosław                                             

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Andrzej D.                     2. o. Jarosław          

13.00    o. Piotr Z.                              1. o. Paweł                           2. o. Andrzej M.D.

16.00    o. Stanisław                          1. o. Piotr Z.                          2. o. Andrzej C.

18.00    o. Paweł                               1. o. Andrzej M. D.                  2. o. Jarosław        

 

Homilia  – List na Niedzielę Papieską

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.