V NIEDZELA WIELKANOCNA - 07.05.2023 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00      o. Piotr Z.                               1. o. Artur                  

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Andriej                             2. o. Cezary        

10.00    o. Krzysztof                              1 .  o. Stanisław M.                 2.  o. Paweł                                                                                 

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej D.                        2. o. Andrzej K.                                                 

13.00    bp Adam Bab                           1. o. Andrzej M.D.                  2. o. Piotr                                            

16.00    o. Stanisław M.                       1. o. Andrzej C                         2. o. Andrzej K.                                      

18.00    o. Paweł                                    1. o. Krzysztof                         2. o.  Mirosław                                                  

 

Homilia  – duszpasterze Golgoty Młodych

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.