UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                                1. o. Cezary                       

8.30      o. Andrzej D.                             1. o. Andriej                        2. o. Stanisław M                                     

10.00    o. Cezary                                    1. o. Jarosław                      2 o. Piotr Z.                    

11.30    o. Piotr Z.                                    1. o. Andrzej K.                   2. o. Stanisław M.               

13.00    o. Stanisław M.                         1. o. Andriej                         2. o. Jarosław

16.00    o. Artur                                       1. o. Andrzej D.                   2. o. Andrzej K.

18.00    o. Paweł                                      1. o. Artur                             2. o.  Jarosław                                

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.