XXXI Niedziela Zwykła- Uroczystość Poświęcenia Kościoła - 30.10.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Jarosław                             1. o. Andrzej D.                           

8.30      o. Andrzej D.                           1. o. Piotr Z                          2. o. Stanisław K.                                     

10.00    o. Krzysztof                              1. o. Andrzej M.D.                2.  o. Stanisław M.                       

11.30    o. Piotr Z.                                   1. o. Paweł                           2. o. Andrzej K.                

13.00    o. Mirosław                             1. o. Krzysztof                      2. o. Stanisław K.

16.00    o. Stanisław K.                         1. o. Artur                             2. o. Stanisław M.

18.00    o. Paweł                                    1. o. Mirosław                     2. o.  Jarosław                                

 

Homilia  – celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.