XXX Niedziela Zwykła - 23.10.2022 r.

 

 

         Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

700    o. Andrzej K.                                              1. o. Andrzej D.

830     o. Jarosław                                               1. o. Andrei                 2. o. Krzysztof D. 

1000  o. Artur                                                      1. o. Andrzej K.          2.  o. Stanisław K.

1130   o. Andrzej C.                                            1. o. Andrzej M. D.     2. o. Jarosław              

1300  o. Piotr Z.                                                  1. o. Cezary               2. o. Artur

1415    o. Paweł                                                  1. o. Andrzej C.

1600  o. Stanisław K.                                         1. o. Andrzej M. D.    2. o. Piotr Z.

1800   o. Andrzej D.                                           1. o. Paweł                  2.  o. Jarosław