XXVIII Niedziela Zwykła - 09.10.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00       o. Andrzej K.                         1. o. Andrzej D.                           

8.30      o. Stanisław K.                        1. o. Andrzej C.                          2. o. Mirosław                                               

10.00    o. Jarosław                               1.  o. Andrzej M.D.                   2.  o. Stanisław K.                     

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Andrzej K.                          2. o. Jarosław            

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej M.D.                     2. o. Krzysztof

16.00    o. Artur                                    1. o. Stanisław K.                          2. o. Cezary  

18.00    o. Cezary                                   1. o. Artur                                  2. o.  Jarosław                          

 

Homilia  – ks. Łukasz Libowski, KUL

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.