Pierwsza Komunia i Bierzmowanie 2023

 
 
Przypominamy, że przygotowanie do przyjęcia po raz pierwszy sakramentów pokuty i Eucharystii oraz przygotowanie do sakramentu Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania dziecka/kandydata.
 
Pierwszą Komunię Świętą mogą przyjąć dzieci w grupach klasowych tylko w sytuacji, gdy szkoła znajduje się na terenie parafii – dotyczy to szkół podstawowych nr 38, 57 oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego.  Dzieci zamieszkałe na terenie naszej parafii uczęszczające do innych szkół, po uprzednim zapisaniu w kancelarii, będą dołączone do grup szkolnych w wyznaczonych terminach.
 
Osobom pragnącym przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2023 przypominamy o konieczności wysłania informacji ze swojej poczty e-mail na adres: bierzmowanie.poczekajka@gmail.com