UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY - 12.06.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7. 00 o. Łukasz                                      1. o. Krzysztof D.                          

8.30      o. Cezary                                  1. o. Mirosław                        2. o. Andrzej C.                                                  

10.00    o. Jarosław                                1.  o. Łukasz                           2.  o. Artur                      

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Stanisław                        2. o. Cezary                    

13.00    o. Artur                                       1. o. Andrzej C.                     2. o. Krzysztof D.                      

16.00    o. Stanisław                               1. o.  Artur                               2. o. Łukasz       

18.00    o. Mirosław                                1. o. Andrzej M.D                  2. o.  Jarosław                                       

 

Homilia  – ks. Łukasz Mikołajczyk, orionista

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.