Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 29.05.2022 r.

Celebrans                                           Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

  1. 00 o. Jarosław                            1. o. Cezary                          

8.30      o. Andrzej D.                            1. o. Krzysztof D.                    2. o. Andrzej C.                                                 

10.00    o. Cezary                                   1.  o. Paweł                         2.  o. Jarosław                    

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Mirosław                     2. o. Andrzej D.                 

13.00    ks. bp. Adam B.                       1. o. Paweł                          2. o. Łukasz                      

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Mirosław                       2. o. Łukasz       

18.00    o. Łukasz                                   1. o. Krzysztof D.                   2. o.  Jarosław                                         

 

Homilia  – Celebrans   

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.