II NIEDZIELA WLKN, czyli MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 24.04.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

6.00      o. Łukasz                               1. o. Paweł                         

8.30      o. Jarosław                            1. o. Andrzej C.                     2. o. Mirosław                                                            

10.00    o. Krzysztof D.                      1. o. Łukasz                            2.  o. Andrzej M.D.                

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Krzysztof D.                   2. o. Jarosław                

13.00    o. Mirosław                           1. o. Łukasz                            2. o. Andrzej C.                      

16.00    ks. Mariusz Bernyś              1. o.  Artur                              2. o. Krzysztof D.                 

18.00    o. Artur                                  1. o. Andrzej M.D.                   2. o.  Jarosław                                              

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.