PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 18.04.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

6.00      o. Łukasz                                1. o. Stanisław                          

8.30      o. Andrzej D.                         1. o. Jarosław                        

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Paweł                           

11.30    o. Andrzej C.                          1. o. Łukasz                      

13.00    o. Mirosław                            1. o. Krzysztof D.                

16.00    o. Stanisław                           1. o.  Andrzej C.                        

18.00    o. Paweł                                  1. o. Mirosław                                

 

Homilia  –  List Rektora KUL

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.