NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ - 10.04.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Łukasz                                            1. o. Cezary                         2. o.   Andrzej M. D   

8.30      o. Krzysztof D.                                   1. o. Mirosław                     2. o. Łukasz                             3. o. Artur      

10.00    o. Cezary                                             1.  o. Paweł                           2.  o. Stanisław                      3. o. Krzysztof D.

11.30    o. Andrzej C.                                       1. o. Andrzej D.                     2. o. Jarosław                        3. o. Artur

13.00    o. Mirosław                                         1. o. Andrzej M.D.                 2. o. Paweł                           3. o. Cezary

16.00    o. Łukasz                                             1. o.  Stanisław                        2. o. Andrzej C.                   3. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                               1. o. Krzysztof D.                      2. o.  Jarosław                   3. o. Łukasz                                                                     

 

Homilia  –  Opis Męki Pańskiej wg. Ewangelii św. Łukasza

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.