III NIEDZIELA WLKP - 20.03.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Jarosław                               1. o. Cezary    

8.30      o. Cezary                                   1. o. Paweł                     2. o. Krzysztof D.                                        

10.00    o. Mirosław                              1.  o. Łukasz                            2.  o. Jarosław        

11.30    o. Andrzej C.                             1. o. Stanisław                            2. o. Mirosław  

13.00    o. Łukasz, prowincjał             1. o. Andrzej M.D.                           2. o. Paweł

16.00    o. Łukasz                                  1. o.  Andrzej C.                    2. o. Mirosław

18.00    o. Paweł                                    1. o. Stanisław                     2. o.  Jarosław                                               

 

Homilia  –  ks. Wojciech Porada, salwatorianin

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.