Niedziela Chrztu Pańskiego - 09.01.2022 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*       

7.00      o. Stanisław                            1. o. Krzysztof D.  

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Jarosław                          2. o. Mirosław                                             

10.00    o. Krzysztof D.                         1.  o. Paweł                              2.  o. Łukasz                                              

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Cezary                              2. o. Andrzej D.         

13.00    o. Mirosław                             1. o. Andrzej Dejer                 2. o. Stanisław       

16.00    o. Paweł                                    1. o.  Artur                                 2. o. Andrzej C.   

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Mirosław                          2. o.  Jarosław                                          

 

Homilia  –  Celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.