Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 01.01.2022 r.

Celebrans                                                 Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

Msza  o północy – o. Stanisław                   Bez spowiedzi!!                      

7.00      o. Jarosław                                     1. o. Paweł

8.30      o. Łukasz                                    1. o. Mirosław                          2. o. Andrzej C.                                           

10.00    o. Mirosław                               1.  o. Łukasz                              2.  o. Stanisław                                         

11.30    o. Andrzej C.                               1. o. Jarosław                            2. o. Paweł        

13.00    o. Mirosław                               1. o. Andrzej C.                       2. o. Stanisław     

16.00    o. Stanisław                              1. o.  Mirosław                         2. o. Paweł    

18.00    o. Paweł                                    1. o. Łukasz                              2. o.  Jarosław                                             

  

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.