Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 21.11.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Krzysztof D.                         1. o. Artur

8.30      o. Stanisław                             1. o. Andrzej D.                         2. o. Andrzej C.                           

10.00    o. Cezary                                  1.  o. Mirosław                            2.  o. Łukasz                                             

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Paweł                                   2. o. Jarosław       

13.00    o. Mirosław                             1. o. Stanisław                             2. o. Cezary  

16.00    o. Łukasz                                  1. o.  Andrzej C.                         2. o. Stanisław  

18.00    o. Paweł                                    1. o. Łukasz                                 2. o.  Jarosław                 3. o. Krzysztof D.                                                                                                                   

 

Homilia  –  ks. Jerzy Krawczyk, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło – Życie

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.