XXXIII Niedziela Zwykła - 14.11.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                              1. o. Łukasz

8.30      o. Andrzej D.                          1. o. Stanisław                            2. o. Andrzej C.                             

10.00    o. Krzysztof D.                       1.  o. Artur                                  2.  o. Mirosław                                         

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Andrzej D.                         2. o. Krzysztof D.     

13.00    o. Mirosław                            1. o. Jarosław                              2. o. Stanisław    

14.30    o. Mirosław                             1. o. Samuel

16.00    o. Artur                                     1. o.  Andrzej C.                         2. o. Łukasz

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Jarosław                             2. o.  Mirosław                            

 

Homilia  –  ks. Atilla Honti

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.