XXXI Niedziela Zwykła – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła - 31.10.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                            1. o. Cezary

8.30      o. Andrzej D.                        1. o. Mirosław                            2. o. Łukasz                                    

10.00    o. Cezary                                1.  o. Andrzej D.                        2.  o. Paweł                                     

11.30    o. Paweł                                   1. o. Cezary                                2. o. Jarosław     

13.00    o. Mirosław                           1. o. Łukasz                                2. o. Andrzej D.   

16.00    o. Stanisław                            1. o.  Mirosław                          2. o. Jarosław   

18.00    o. Łukasz                                 1. o. Paweł                                2. o.  Stanisław                               

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.