INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

 

 

Od tego roku (2021) do bierzmowania zapisują się kandydaci z klas VI szkoły podstawowej. Przygotowanie do tego sakramentu będzie miało charakter 3 letni, czyli klasy VI – VIII. Sakrament bierzmowania będzie udzielany na zakończenie tego 3 letniego etapu. W związku z tym, że to jest rok przejściowy, również zapisują się uczniowie klas VII ( lub wyższych, którzy z różnych przyczyn się nie zapisali wcześniej, a teraz się decydują). Przez pierwsze 2 lata (czyli klasy VI i VII) młodzież odbywa przygotowanie w wybranej przez siebie wspólnocie działającej w naszej parafii na Poczekajce. Zaproponowaliśmy 6 wspólnot: Ruch Światło – Życie (czyli oaza), ministranci, schola muzyczna, Odnowa w Duchu Świętym, Młodzież Franciszkańska, neokatechumenat. Młodzi kandydaci mają się zdecydować i wybrać wspólnotę. Trzeba to zrobić jak najszybciej poprzez zgłoszenie w kancelarii.

W klasie VIII kandydaci będą mieli spotkania raz w miesiącu (prawdopodobnie w I czwartki miesiąca): nabożeństwo słowa Bożego z adoracją i możliwością sakramentu spowiedzi. Zwieńczeniem przygotowania będzie udział  w Triduum Paschalnym.  

ps. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, którzy mieli chrzest w innej parafii niż u nas, muszą również dostarczyć ŚWIADECTWO CHRZTU.