XXX Niedziela Zwykła - 24.10.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Jarosław                             1. o. Cezary

8.30      o. Rafał S.                               1. o. Mirosław                           2. o. Artur                                                 

10.00    o. Artur                                  1.  o. Rafał   S.                     2.  o. Paweł                                     

11.30    o. Paweł                                   1. o. Łukasz                              2. o. Jarosław     

13.00    o. Mirosław                           1. o. Artur                                2. o. Rafał S.  

16.00    o. Cezary                                1. o.  Mirosław                         2. o. Łukasz

18.00    o. Łukasz                                1. o. Jarosław                           2. o.  Cezary                                   

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.