XXVIII Niedziela Zwykła - 10.10.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Krzysztof D.                         1. o. Andrzej C.

8.30      o. Cezary                                  1. o. Mirosław                        2. o. Krzysztof D.                                       

10.00    o. Jarosław                             1.  o. Artur                                2.  o. Samuel                                              

11.30    o. Andrzej C.                           1. o. Cezary                              2. o. Krzysztof D.    

13.00    o. Artur                                    1. o. Andrzej C.                       2. o. Samuel    

14.30    o. Mirosław                              1. o. Andrzej C.

16.00    o. Stanisław                             1. o.  Krzysztof D.                 2. o. Mirosław  

18.00    o. Mirosław                             1. o. Artur                               2. o.  Stanisław                                     

 

Homilia  –  słowo Boże br. Jarosław Banasiuk OFMCap

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.