XXV Niedziela Zwykła - 19.09.2021 r.

Celebrans                                          Dyżur spowiedzi   ( pół godziny przed Mszą)*

7.00      o. Krzysztof                             1. o. Mirosław   

8.30      o. Stanisław                            1. o. Krzysztof                          2. o. Paweł                                                  

10.00    o. Paweł                                   1.  o. Andrzej C.                       2.  o. Łukasz                                              

11.30    o. Andrzej C.                            1. o. Mirosław                         2. o. Stanisław    

13.00    o. Mirosław                             1. o. Paweł                               2. o. Łukasz    

16.00    o. Paweł                                   1. o.  Stanisław                        2. o. Andrzej C.

18.00    o. Łukasz                                  1. o. Krzysztof D.                  2. o.  Krzysztof G.                                

 

Homilia  –  celebrans

*Dyżury spowiedzi mogą ulec zmianie.  Spowiedź tylko w konfesjonałach.